Ikoi No Kai scheduled to open with safety precautions

Ikoi No Kai scheduled to open with safety precautions